साहाय्य

लिहिण्याची स्वाभाविक पद्धत मराठी आहे. लेखन पद्धत मराठी-इंग्रजी-मराठी अशी बदलण्यासाठी CTRL+\ दाबा (कंट्रोल कळ दाबून ठेऊन \ दाबा)

टंकलेखन साहाय्य.

प्रतिसाद देण्यासाठी येण्याची नोंद करण्याची आवश्यकता नाही.