संकीर्ण

कूटप्रश्न, गूढप्रश्न - प्रमोद सहस्रबुद्धे, वैभव कुलकर्णी, हैयो! हैयैयो!
बहिणाबाई चौधरींचा अक्षरखेळ - धनंजय वैद्य
साम्याभास - निखिल जोशी
चॉकोलेशियस - जाई जोशी
तुम्हाला हे ठाऊक आहे का? - प्रियाली