छायाचित्र २ - वाडा कृष्णधवल (कमानीय)

अमेय देशपांडे

मोठे चित्र पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा.